Rok 670-lecia Tujska w dobie koronawirusa.

Nie możesz przyjść na wystawę. Wystawa przychodzi do Was.
 
Jest to pokazanie historii Tujska od 1349 do 2020 i dalej. Po tym roku będą prowadzone działania mające na upamiętnieniu i przekazywaniu historii naszej miejscowości. Do zdjęć z historii będziemy promować naszą miejscowość i naszą przyrodę przez liczne zdjęcia z Żuław. Obecnie był remont zabytkowego mostu zwodzonego z budową dwóch przystani. Trwa budowa „Wrót sztormowych” na ujściu Tugi do Szkarpawy. Będzie budowa dróg dojazdowych. Przebudowa Pryźnika, którym będzie odprowadzany nadmiar wody podczas cofki. Będzie prowadzona dokumentacja fotograficzna naszej miejscowości. Podczas pandemii koronawirusa będziemy promować naszą miejscowość galerią zdjęć na wystawie, internecie. Po napisaniu projektu i przygotowaniu wystawy która była i jest w Świetlicy Wiejskiej w Tujsku. W obecnym czasie z koronawirusem wystawa jest niedostępna. Brak wejścia do świetlic i innych budynków z działalnością kulturalną i oświatową. Powstał ten filmik w którym jest więcej zdjęć niż na wystawie (brak miejsca). Są to zdjęcia bardzo stare zaczerpnięte z rożnych portali i prywatnych zbiorów. Są też zdjęcia robione w ostatnich dniach.
Link do filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=vyM-OrnblOc