Parafia św. Stanisława w Tujsku

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Tujsku - parafia rzymskokatolicka w diecezji elbląskiej.

Odpust: 8 maja
 
Erygowana jako parafia Cyganek - Tujsk 2 sierpnia 1972 roku przez biskupa diecezji gdańskiej Lecha Kaczmarka.
Parafia w Tujsku wiąże swoją historię z parafią w pobliskim Cyganku. Powstanie parafii oraz budowęgotyckiego kościoła w Cyganku datuje się na rok 1349. W XIX wieku parafia została zmniejszona - erygowano parafię Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Po II wojnie światowej do Tujska oraz Cyganka napłynęła ludność wyznania greckokatolickiego. Dotychczasowa świątynia rzymskokatolicka w Cyganku została przekazana grekokatolikom. W 1957 roku w byłej hali targowej w Tujsku zorganizowano kościół św. Stanisława. Parafię św. Stanisława w Cyganku - Tujsku erygowano 2 sierpnia 1972 roku, a w 1974 roku wydzielono samodzielną jednostkę duszpasterską dla rzymskich katolików w Tujsku. Ostatecznie 21 października 1989 roku biskup gdański Tadeusz Gocłowskierygował parafię św. Stanisława w Tujsku. W latach 1990 - 1997 wybudowano nowy kościół parafialny, poświęcony 5 maja 1997 roku. Budowę kościoła prowadził obecny proboszcz parafii ks. Zdzisław Berliński. Obok kościoła wybudowana została również Plebania i Kaplica.
Kościół parafialny: św. Stanisław Biskupa i Męczennika w Tujsku
Odpust: 8 maja
Miejscowości należące do parafii
Tujsk
Chełmek-Osada
Chełmek
Świerznica
Nowotna
Stobiec
Tereny parafii znajdują się w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Stegna.
Proboszczowie parafii od 1972 roku
1972 - 1975 - ks. Władysław Wojciech Matys
1975 - 1986 - ks. Władysław Grabiec
1986 - 1990 - ks. Witold Olszewski
1990 - nadal - Ks. Kan. mag Zdzisław Berliński
Źródło - wikipedia.org
Zgromadzenie liturgiczne [np. Msza św., pogrzeb] zgodnie z przepisami sanitarnymi obowiązującymi od 25 marca br., nie może przekroczyć pięciu osób, nie licząc księdza i obsługi.
W związku z tym Biskup elbląski wydał nowe zalecenia.
W związku z powyższym, zwalniam katolików diecezji elbląskiej i przebywających na jej terenie z obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. do dnia 11 kwietnia br. [dyspensa kan. 87 § 1 oraz 1245 KPK]. Polecam, aby dla dobra własnego i bliskich przez czas epidemii modlić się i pozostawać w domu.
3. Chrzest zdrowego dziecka należy odłożyć na późniejszy termin. W przypadku dziecka chorego należy wezwać księdza.
4. Pierwsza Komunia św. i bierzmowanie będą udzielane dopiero po przejściu głównej fali epidemii. Nie sposób dziś określić termin tych uroczystości.
5. Może okazać się niemożliwą spowiedź przed Wielkanocą. Obowiązek ten trzeba będzie odłożyć na później, gdy minie zagrożenie epidemią. W sytuacji granicznej, zagrożenia chorobą lub śmiercią, gdy nie ma możliwości spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy, motywowany miłością i szacunkiem wobec Boga. Taki żal, zwany doskonałym, gładzi wszystkie grzechy. Później jednak grzechy należy wyznać podczas spowiedzi.
Papież Franciszek udziela na czas epidemii odpustu zupełnego następującym osobom:
    I. zarażonym koronawirusem, przebywającym na kwarantannie, pracownikom służby zdrowia, rodzinom osób chorych.
   II. umierającym, zwłaszcza gdy nie mogli wyspowiadać się i przyjąć sakramentu namaszczenia chorych oraz Komunii św. w formie Wiatyku.
   III. modlącym się przed Najświętszym Sakramentem, odprawiającym także w warunkach domowych: Drogę Krzyżową, różaniec, czytającym przez pół godziny Pismo Święte.
Warunkiem uzyskania odpustu jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyznanie wiary, choćby w formie skróconej i spontanicznej np. Wierzę w Ciebie Chryste.
Liturgia Wielkiego Tygodnia:
* NIEDZIELA PALMOWA
- rezygnujemy z procesji w kościele i poza kościołem
- poświecenie palm tylko znakiem krzyża, bez wody święconej
* WIELKI CZWARTEK
- Msza Krzyżma w katedrze św. Mikołaja w Elblągu - bez udziału księży i wiernych
- poświęcenie olejów: krzyżma, chorych, katechumenów
- Msza Wieczerzy Pańskiej wieczorem - bez obrzędu obmycia nóg i bez procesji do tzw. Ciemnicy [Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie
* WIELKI PIĄTEK
- Liturgia Męki Pańskiej – nie ma adoracji krzyża przez ucałowanie, nie ma procesji do tzw. Grobu Pańskiego [Najświętszy Sakrament pozostaje nadal w tabernakulum], nie ma adoracji po nabożeństwie
- do modlitwy powszechnej dodajemy specjalne wezwanie związane z epidemią
* WIELKA SOBOTA
- nie ma poświęcenia pokarmów w kościele, przed kościołem, czy też na tzw. dojazdach
 zapewne będą transmisje telewizyjne i internetowe błogosławienia pokarmów; trzeba do nich dołączyć w warunkach domowych
- Liturgia Wigilii Paschalnej [wieczorem] – nie rozpalamy ognia przed kościołem, nie ma procesji z paschałem, liturgia zaczyna się od zapalenia paschału i orędzia wielkanocnego
* NIEDZIELA WIELKANOCNA
- nie ma procesji rezurekcyjnej
- śniadanie wielkanocne rozpoczynamy w domach od zapalenia świecy ustawionej na stole oraz modlitwy Ojcze nasz, wówczas głowa rodziny wypowiada słowa: Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!, a pozostali odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!
-" Zachęcam do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw w mediach.Proszę wszystkich o cierpliwość i życzliwość wzajemną. W ten sposób przetrwajmy trudne dni "
- Jacek Jezierski – biskup elbląski
Komunia 2019
Copyright ©2016 Piękny Tujsk 5, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 24906