08-04-2019 rok.

                                                           Kadencja 5 lat.

Rada Sołecka Tujsk             Barbara     Bugaj

                                               Krzysztof Malecki

                                               Patrycja    Mazur    

Sołtys                                    Witold       Kolasa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tujsk Fundusz Sołecki 2022 to 28853 zł 
 Kwota funduszu jest wyższa o 837 zł niż w roku 2021.
Fundusz Sołecki na 2022 rok.
1. Spotkania kulturalno-integracyjne 800,00 zł. 
2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa     
 1 003,00 zł. 
3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 400,00 zł. 
4. Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 2 000,00 zł. 
5. Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku. 
         (w zakresie budowy chodnika)               24400,00 zł.
6. Remont nawierzchni mostu w Tujsku   250,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2021 to 28016 zł
Kwota funduszu jest wyższa o 910 zł niż w roku 2020.
Uchwała nr 3/2020 z dnia 18.08.2020 r.
1. Spotkania kulturalno-integracyjne 1 800,00 zł.
2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa 1 500,00 zł.
 3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 400,00 zł.
 4. Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 2 316,00 zł.
 5. Modernizacja drogi gminnej w Tujsku działka Nr 100/3 (ciąg dalszy) 22 000,00 zł.
  Razem Tujsk 28 016,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2020 to 27106 zł
Kwota funduszu jest wyższa o 356 zł niż w roku 2019.
 Fundusz Sołecki 2020 podjęty Uchwałą 25-09-2019 r. 
Uchwała nr 1/2019 z dnia 25.09.2019 r.
1. Spotkania kulturalno-integracyjne 806,00 zł.
2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa 5 000,00 zł.
 3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 400,00 zł.
 4. Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 2 000,00 zł.
 5. Przełożenie chodnika 5 000,00 zł.
 6. Modernizacja drogi gminnej w Tujsku działka Nr 100/3 13 900,00 zł.
  Razem Tujsk 27 106,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2019 to 26750 zł
         W roku 2019 wysokość środków przypadających Sołectwu Tujsk                                         w ramach Fundusz Sołeckiego wynosi
                                                       26750 zł.
                    Kwota funduszu jest wyższa o 3115 zł niż w roku 2018.

Tujsk Fundusz Sołecki 2018 to 23635 zł

W roku 2018 wysokość środków przypadających Sołectwu Tujsk w ramach Fundusz Sołeckiego wynosi
23635 zł.
Kwota funduszu jest wyższa o 4177 zł niż w roku 2017.
 
  
Fundusz Sołecki na 2018 rok - Tujsk.
 
       1). Spotkania kulturalno -integracyjne                             2363 zł
       2). Utrzymanie terenów zielonyc                                     2200 zł
       3). Siłownia napowietrzna                                              16322 zł
       4). Bieżące utrzymanie i konserwacja placu zabaw             500 zł
                                                                   5). Monitoring (dokupienie kamery)                                 850 zł                                                                                                                               6). Zakup wyposażenia do zajęć 
                                                                     edukacyjno-ruchowego dla dzieci                                   700 zł
      7). Media (woda, prąd)                                                    200 zł
      8). Remont drogi,mostu na działce 71 (ujście Tugi)               500 zł

Fundusz Sołecki 2016     kwota  20439 zł        Fundusz Sołecki 2017   kwota  19458 zł

 
         Stan środków Funduszu Sołeckiego na dzień 27-10-2016
 
 
 
  1. Bieżące utrzymanie terenów zielonych     3749 zł.            1). Spotkanie kulturalno-integracyjne     1900 zł
  2. Spotkania kulturalno-integracyjne          2000 zł.          2). Zakup kosiarki, paliwa, oleju i żyłki   1300 zł 
  3. Konserwacja wiat                                       500 zł.          3). Napowietrzna siłownia (komplet)     7000 zł 
  4. Doposażenie wiat                                      1330 zł.          4). Bieżące utrzymanie elementów 
  5. Remont budynku Świetlicy Wiejskiej         1500 zł.                 placu zabaw                                       758 zł
  6. Promocja miejscowości Tujsk                       930 zł.           5). Próg zwalniający                              2500 zł
  7. Próg zwalniający                                      2500 zł.           6). Zakup garażu                                   1500 zł
  8. Doposażenie OSP Tujsk                           4000 zł.           7). Monitoring świetlicy                         2500 zł
  9. Zakup mikrofonu bezprzewodowego          430 zł.           8). OSP - centrum pianowe 
  10. Remont drogi na działce 100/3                3500 zł.              i dwa aparaty powietrzne                 2000 zł  Razem  2016 r.   20439 zł.                   2017 r.       19458 zł