08-04-2019 rok.

                                                           Kadencja 5 lat.

Rada Sołecka Tujsk              Barbara     Bugaj

                                               Krzysztof Malecki

                                               Patrycja    Mazur    

Sołtys                                    Witold       Kolasa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rada Gminy Stegna lata 2018 - 2023 i 2024 - 2029 lata 2024 - 2029
  
 Stegna. Okręg wyborczy nr 1. Ogrodowski Mariusz – Przewodniczący Rady Gminy  
Drewnica. Okręg wyborczy nr 13. Stegna Flejszar Zygmunt – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stegna
Stegna. Okręg wyborczy nr 2. Haftkowska Magdalena
Stegna. Okręg wyborczy nr 3. Pruchno Robert
Stegna. Okręg wyborczy nr 4. Ligocki Michał
Rybina. Popowo, Głobica, Chorążówka Okręg wyborczy nr 5. Garbowska Anna
Tujsk, Nowotna, Świerznica 6. Okręg wyborczy nr 6. Parol Kamil
Chełmek, Chełmek – Osada, Stobiec. Okręg wyborczy nr 7. Wojtkowski Mirosław
Dworek, Niedźwiedzica, Niedźwiedziówka, Stare Babki, Wybicko. Okręg wyborczy nr 8. Borowiec Małgorzata
Broniewo, Bronowo, Szkarpawa, Wiśniówka. Okręg wyborczy nr 9. Duraj Bogumiła
Junoszyno. Stegienka, Stegienka – Osada Okręg wyborczy nr 10. Mechlińska Małgorzata, lata 2024 - 2029 Sikora Andrzej
Jantar Okręg wyborczy nr 11. Lutkiewicz Anna, lata 2024 - 2029 Rzeszutek Monika
Jantar – Leśniczówka, Mikoszewo Okręg wyborczy nr 12. Drągowska Brygida
Przemysław, Izbiska Okręg wyborczy nr 14. Hudomięt Jan, lata 2024 - 2029 Hudomięt Justyna
Książęce Żuławy, Żuławki Okręg wyborczy nr 15. Makowski Maciej, lata 2024 - 2029 Kaczyńska Marta
Tujsk Fundusz Sołecki 2025 to 32959 zł. 
 Kwota Funduszu Sołeckiego jest niższa o 8273 zł niż w roku 2024. 
 Przeznaczenie środków z Funduszu Sołeckiego zostanie zadysponowana 
na zebraniu wiejskim do końca września 2024 roku. 
Tujsk Fundusz Sołecki 2024 to 41232 zł. 
 Kwota funduszu jest wyższa o 7853 zł niż w roku 2023. 
 Fundusz Sołecki na 2024 rok. 
                                14.09.2023 rok. zebranie o zadysponowanie środków Funduszu Sołeckiego. 
                                                 1. Spotkania kulturalno-integracyjne 1232,00 zł. 
                                                2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa 1500,00 zł.
                                                3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 1000,00 zł. 
                                                4. OSP w Tujsku 2000,00 zł. 
                                                5. Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy                                                               chodnika 30500 zł
                                                6. Monitoring Świetlicy 5000,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2023 to 33379 zł
 Kwota funduszu jest wyższa o 4526 zł niż w roku 2022. 
Fundusz Sołecki na 2023 rok. 
15.09.2022 rok.
 1. Spotkania kulturalno-integracyjne 1200,00 zł
 2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa 1 500,00 zł. 
 3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 1000,00 zł. 
 4. Sporządzenie dokumentacji na rozbudowę budynku garażowego samochodu OSP w Tujsku 29179,00 zł.  
 5. Remont nawierzchni mostu w Tujsku 500,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2022 to 28853 zł 
 Kwota funduszu jest wyższa o 837 zł niż w roku 2021.
Fundusz Sołecki na 2022 rok.
1. Spotkania kulturalno-integracyjne 800,00 zł. 
2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa    1 003,00 zł. 
3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 400,00 zł. 
4. Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 2 000,00 zł. 
5. Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku. 
         (w zakresie budowy chodnika)               24400,00 zł.
6. Remont nawierzchni mostu w Tujsku   250,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2021 to 28016 zł
Kwota funduszu jest wyższa o 910 zł niż w roku 2020.
Uchwała nr 3/2020 z dnia 18.08.2020 r.
1. Spotkania kulturalno-integracyjne 1 800,00 zł.
2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa 1 500,00 zł.
 3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 400,00 zł.
 4. Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 2 316,00 zł.
 5. Modernizacja drogi gminnej w Tujsku działka Nr 100/3 (ciąg dalszy) 22 000,00 zł.
  Razem Tujsk 28 016,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2020 to 27106 zł
Kwota funduszu jest wyższa o 356 zł niż w roku 2019.
 Fundusz Sołecki 2020 podjęty Uchwałą 25-09-2019 r. 
Uchwała nr 1/2019 z dnia 25.09.2019 r.
1. Spotkania kulturalno-integracyjne 806,00 zł.
2. Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa 5 000,00 zł.
 3. Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd 400,00 zł.
 4. Modernizacja budynku gminnego w Tujsku 2 000,00 zł.
 5. Przełożenie chodnika 5 000,00 zł.
 6. Modernizacja drogi gminnej w Tujsku działka Nr 100/3 13 900,00 zł.
  Razem Tujsk 27 106,00 zł.
Tujsk Fundusz Sołecki 2019 to 26750 zł
         W roku 2019 wysokość środków przypadających Sołectwu Tujsk                                         w ramach Fundusz Sołeckiego wynosi
                                                       26750 zł.
                    Kwota funduszu jest wyższa o 3115 zł niż w roku 2018.

Tujsk Fundusz Sołecki 2018 to 23635 zł

W roku 2018 wysokość środków przypadających Sołectwu Tujsk w ramach Fundusz Sołeckiego wynosi
23635 zł.
Kwota funduszu jest wyższa o 4177 zł niż w roku 2017.
 
  
Fundusz Sołecki na 2018 rok - Tujsk.
 
       1). Spotkania kulturalno -integracyjne                             2363 zł
       2). Utrzymanie terenów zielonyc                                     2200 zł
       3). Siłownia napowietrzna                                              16322 zł
       4). Bieżące utrzymanie i konserwacja placu zabaw             500 zł
                                                                   5). Monitoring (dokupienie kamery)                                 850 zł                                                                                                                               6). Zakup wyposażenia do zajęć 
                                                                     edukacyjno-ruchowego dla dzieci                                   700 zł
      7). Media (woda, prąd)                                                    200 zł
      8). Remont drogi,mostu na działce 71 (ujście Tugi)               500 zł

Fundusz Sołecki 2016     kwota  20439 zł        Fundusz Sołecki 2017   kwota  19458 zł

 
         Stan środków Funduszu Sołeckiego na dzień 27-10-2016
 
 
 
  1. Bieżące utrzymanie terenów zielonych     3749 zł.            1). Spotkanie kulturalno-integracyjne     1900 zł
  2. Spotkania kulturalno-integracyjne          2000 zł.          2). Zakup kosiarki, paliwa, oleju i żyłki   1300 zł 
  3. Konserwacja wiat                                       500 zł.          3). Napowietrzna siłownia (komplet)     7000 zł 
  4. Doposażenie wiat                                      1330 zł.          4). Bieżące utrzymanie elementów 
  5. Remont budynku Świetlicy Wiejskiej         1500 zł.                 placu zabaw                                       758 zł
  6. Promocja miejscowości Tujsk                       930 zł.           5). Próg zwalniający                              2500 zł
  7. Próg zwalniający                                      2500 zł.           6). Zakup garażu                                   1500 zł
  8. Doposażenie OSP Tujsk                           4000 zł.           7). Monitoring świetlicy                         2500 zł
  9. Zakup mikrofonu bezprzewodowego          430 zł.           8). OSP - centrum pianowe 
  10. Remont drogi na działce 100/3                3500 zł.              i dwa aparaty powietrzne                 2000 zł  Razem  2016 r.   20439 zł.                   2017 r.       19458 zł