Piękny Tujsk 5

Siłownie Tujsk 

Nowe elementy siłowni zamontowane 4-04-2018 r.
Krzesło do wyciskania, wyciąg górny, wioślarz, narty.
Dziękuję A. Tworkowi za pomoc przy montażu elementów siłowni. 
                                        
          
 
  
 
Elementy siłowni zamontowane w 2017 r.
 Twister, prasa nożna, biegacz, surfer. 
Przeczytaj, instrukcję i zacznij ćwiczenia.
Instrukcje ćwiczeń.
Pod spodem element do ćwiczeń.