Podziękowanie„ 
Konkurs Piękna Wieś Pomorska”
 Jestem bardzo wdzięczny mieszkańcom sołectwa Tujsk za trud w utrzymaniu czystości.
 Bez dbania o swoje posesje i naszą miejscowość nie osiągnęlibyśmy wyróżnienia
 w „Konkursie Piękna Wieś Pomorska 2021”
 Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się że nasza miejscowość otrzymała wyróżnienie w Konkursie Piękna Wieś Pomorska.
 Sołtys Witold Kolasa
Dziękujemy Firmie DANEEX za prace na naszym placu zabaw w Tujsku.

Dziękuję Paniom z naszego sołectwa
 
 za słodkie wypieki na poczęstunek

 

 oraz za

 

pomoc w organizacji zabawy dla dzieci.
 
                                                                                                        Sołtys.