Dziękuję.
 Paniom i druhom OSP za pomoc w organizacji poczęstunku podczas
 III Trasy Świątecznej Mikołaja po Gminie Stegna.
 Przystanek Tujsk. Sołtys.

Dziękuję Paniom i strażakom OSP 
 za pomoc w organizacji obchodów

 50-lecia Gminy Stegna.

 Sołtys.

Dziękuję Pawłowi Zielińskiemu 
za odnowienie stołu i ławek pod wiatami.
                                             Sołtys.