Piękny Tujsk 5

 OGŁOSZENIA, KONKURSY,

Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód.

Na obszarze gminy Stegna projekt obejmie swym zasięgiem 989 gospodarstw domowych w miejscowościach: DREWNICA, DWOREK, JANTAR, JANTAR LEŚNICZÓWKA, JUNOSZYNO, KSIĄŻĘCE ŻUŁAWY, MIKOSZEWO, NIEDŹWIEDZICA, NOWOTNA, PRZEMYSŁAW, RYBINA, STEGNA, ŚWIERZNICA, TUJSK, ŻUŁAWKI oraz 7 szkół w miejscowościach: 
DREWNICA, JANTAR, MIKOSZEWO, STEGNA, TUJSK.
Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód - Tujsk
Na obszarze miejscowości Tujsk projekt obejmie swym zasięgiem gospodarstwa domowe według listy o numerach 6, 13, 14a, 15, 16, 17, 19(2), 20, 21, 22, 23, 24(5), 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51(2), 51a, 51b, 52, 55(2), 55a(2), 56, 56a, 57(2), 57a, 57b, 62, 62a, 67, 67a, 68, 69, 69a, 70, 71, 73, 74, 75, 76,  
(w nawiasach ilość przyłączonych lokali)
Na obszarze miejscowości Tujsk projekt nie obejmie swym zasięgiem gospodarstw domowych według listy o numerach 1, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6a, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 17a, 18, 18a, 40, 41, 46, 57c, 57d, 57i, 57q, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 64a, 65, 66, 68a, 68b, 68c, 68d, 73a, 79, 
19-11-2018 rok ogłoszenie wyników konkursów Fundacji Santander
Stowarzyszenie "Tujsk Sobie i Sąsiadom" 
po napisaniu projektu otrzymało dofinansowanie w kwocie
5000 zł.
Stawki płatności bezpośrednich za rok 2018
określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rodzaje płatności bezpośrednich
Stawki płatności bezpośrednich za rok 2018
 Jednolita płatność obszarowa 459,19 zł/ha
 Płatność za zazielenienie 308,18 zł/ha
 Płatność dodatkowa 178,01 zł/ha
(przysługuje od 3,01 do 30,00 maksymalnie za 27 ha)
 Płatność dla młodego rolnika 175,62 zł/ha
 Płatność do bydła 293,04 zł/szt.
 Płatność do krów 373,70 zł/szt.
 Płatność do owiec 101,39 zł/szt.
 Płatność do kóz 54,78 zł/szt.
 Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha 721,04 zł/ha
 Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 360,52 zł/ha
 Płatność do roślin pastewnych 438,71 zł/ha
 Płatność do chmiel 2 129,87 zł/ha
 Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 065,89 zł/ha
 Płatność do buraków cukrowych 1 495,63 zł/ha
 Płatność do pomidorów 3 320,78 zł/ha
 Płatność do truskawek 1 054,35 zł/ha
 Płatność do lnu 486,12 zł/ha
 Płatność do konopi włóknistych 235,26 zł/ha
 Płatność do tytoniu - grupa Virginia 3,50 zł/kg
 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,46 zł/kg
Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2018 wynosi 4,2774 zł za 1 EUR.
Dziękuję Paniom za uporządkowanie terenów z kwiatami. Sołtys.
Przypominamy o corocznym obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Korektę deklaracji należy złożyć w sytuacji zwiększenia bądź zmniejszenia zużycia wody 
za 2017 r. w stosunku do wysokości zużycia wody określonej w ostatnio złożonej deklaracji. Informujemy, że dane dotyczące zużycia wody za 2017 r. dostępne są w Urzędzie Gminy Stegna pokój nr 7, tel. 55 247 81 71 wew. 18.
 
Korektę deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy przesłać na adres: Urząd Gminy ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna lub złożyć w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7.
Copyright ©2016 Piękny Tujsk 5, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 10586