Piękny Tujsk 5

 OGŁOSZENIA, KONKURSY,

 
Sposób podawania stanu licznika:
CWŻ:
tel.: 55 246-26-84 lub 55 246-02-70
e-mail: rozliczenia@cwz.pomorskie.pl
ebok.cwz.pomorskie.pl
tel. inkasenta: 664-934-387 (urlop do świąt)
Dział rozliczeń należności/umowy
Dominika Filbrant
tel. 504133291
lub
552460270 wew. 35
e-mail: dominika.filbrant@cwz.pomorskie.pl
Stegna, Sztutowo, Nowy Dwór Gdański
link do e-BOK CWZ Sp. z o.o.

Stowarzyszenie „Tujsk Sobie i Sąsiadom”
Serdecznie dziękuję Paniom Henryce Chabzda, Marioli Mazur i Jadwidze Stefaniak
za przygotowanie i promowanie smacznych potraw (pierogi i bigos)
21 lutego 2020 roku w GOK w Stegnie
na XIV Konkursie Specjałów Karnawałowych
przez nasze Stowarzyszenie „Tujsk Sobie i Sąsiadom”.

Ceny wynajmu świetlic, stołów i krzeseł od 12-11-2019 GOK Stegna
Stawki płatności bezpośrednich za rok 2019
określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Jednolita płatność obszarowa 471,64 zł/ha
Płatność za zazielenienie 316,54 zł/ha
Płatność dodatkowa  184,98 zł/ha
 Płatność dla młodego rolnika 165,10 zł/ha
Płatność do bydła     302,77 zł/szt.
Płatność do krów 387,29 zł/szt.
Płatność do owiec   104,08 zł/szt.
Płatność do kóz    51,95 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha  765,80 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 382,90 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 463,71 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 524,18 zł/ha
   
Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2019 wynosi 4,3782 zł za 1 EUR
Ogłoszenie
 
Kto pamięta ten konkurs do projektu "Tu Mieszkam Tu Zmieniam" z 2016 roku.
 
Obecnie nowy konkurs z Fundacją Santander też z projektu "Tu Mieszkam Tu Mieszkam"
Pod tytułem "670-lecie Tujska" z cennymi nagrodami.
Dwie kategorie Budynki (budowle) i Przyroda.
 
Pierwsze miejsce 150 zł.
Drugie miejsce     90 zł.
Trzecie miejsce     60 zł.
 
Termin składania prac to 20 wrzesień 2019 r. w bibliotece lub do sołtysa.
 
Wskazane zdjęcia nawiązujące do 670-lecia Tujska  
Poniżej praca z konkursu "Tu Mieszkam Tu Zmieniam" z 2016 roku. 

 
 

Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód.

Na obszarze gminy Stegna projekt obejmie swym zasięgiem 989 gospodarstw domowych w miejscowościach: DREWNICA, DWOREK, JANTAR, JANTAR LEŚNICZÓWKA, JUNOSZYNO, KSIĄŻĘCE ŻUŁAWY, MIKOSZEWO, NIEDŹWIEDZICA, NOWOTNA, PRZEMYSŁAW, RYBINA, STEGNA, ŚWIERZNICA, TUJSK, ŻUŁAWKI oraz 7 szkół w miejscowościach: 
DREWNICA, JANTAR, MIKOSZEWO, STEGNA, TUJSK.
Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód - Tujsk (57)
Na obszarze miejscowości Tujsk projekt obejmie swym zasięgiem gospodarstwa domowe według listy o numerach  6, 13, 14a, 15, 16, 17, 19(2), 20, 21, 22, 23, 24(5), 25(2), 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 37 38, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51(2), 51a, 51b, 52, 55(2), 55a(2), 56, 56a, 57(2), 57a, 57b, 62, 62a, 67, 67a, 68, 69, 69a, 70, 71, 73, 74, 75, 76,  (34 i 37 nowe)
(w nawiasach ilość przyłączonych lokali)
Na obszarze miejscowości Tujsk projekt nie obejmie swym zasięgiem gospodarstw domowych według listy o numerach 1, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 11, 11a, 11b, 12, 12a, 17a, 18, 18a, 40, 41, 46, 57c, 57d, 57i, 57q, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 64a, 65, 66, 68a, 68b, 68c, 68d, 73a, 79, 
Gdański i Trójmiejski Orange Światłowód - Nowotna (18) 
Na obszarze miejscowości Nowotna projekt obejmie swym zasięgiem gospodarstwa domowe według listy o nr
1(8), 2(8), 6(8), 7(4), 9(1), 10(1), 11(2), 11(1), 12(2), 13(2), 13(1) 14(2), 15(1), 16(4), 18(2), 19(2), 22(1), 23(1)
(w nawiasach ilość przyłączonych lokali)
Na obszarze miejscowości Nowotna projekt nie obejmie swym zasięgiem gospodarstw domowych według listy o numerach 3, 4, 5, 8, 17, 20, 21,
W odpowiedzi na przesłane zapytanie uprzejmie informujemy, iż obecnie realizujemy inwestycję światłowodową zawierającą punkty adresowe, które otrzymaliśmy do realizacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Z wykazem tym można zapoznać się na stronie internetowej www.orange.pl/view/popc  w zakładce POPC2. Na tym etapie projektu nie ma możliwości przyłączenia innych lokalizacji, niż te wskazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
 
Zgodnie jednak z zasadami, powstała infrastruktura w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, po zakończeniu prac inwestycyjnych może być wykorzystywana przez operatorów do podłączania użytkowników, których adresy nie znalazły się w projekcie. Dlatego też Orange Polska w perspektywie 2020 r. prowadzić będzie równoległe działania uzupełniające, mające na celu zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy, gdzie zostanie zdiagnozowany wysoki popyt. Dotyczy to także tych lokalizacji, które nie znalazły się w projekcie POPC, a były składane deklaracje zainteresowania wykonaniem przyłączy do budynku. Jednak ostateczne podjęcie decyzji inwestycyjnej przez Orange Polska uzależnione będzie od potwierdzonego przez mieszkańców zapotrzebowania na usługi oraz wyniku analiz ekonomicznych.
 
Każdy z mieszkańców ma możliwość wypełnienia załączonej do niniejszego maila ankiety i przesłania jej skanu bądź zdjęcia na nasz adres mailowy: pomorska.unia@orange.com  . Jeżeli składana już była podobna deklaracja, nie ma konieczności ponownego jej przesyłania.
Im więcej będzie złożonych deklaracji, tym większa szansa na rozbudowę inwestycji w przyszłości.
 
Pozdrawiamy
Zespół Orange
Adres email do wysłania ankiety: pomorska.unia@orange.com  
19-11-2018 rok ogłoszenie wyników konkursów Fundacji Santander
Stowarzyszenie "Tujsk Sobie i Sąsiadom" 
po napisaniu projektu otrzymało dofinansowanie w kwocie
5000 zł.
Przypominamy o corocznym obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Korektę deklaracji należy złożyć w sytuacji zwiększenia bądź zmniejszenia zużycia wody 
za 2017 r. w stosunku do wysokości zużycia wody określonej w ostatnio złożonej deklaracji. Informujemy, że dane dotyczące zużycia wody za 2017 r. dostępne są w Urzędzie Gminy Stegna pokój nr 7, tel. 55 247 81 71 wew. 18.
 
Korektę deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy przesłać na adres: Urząd Gminy ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna lub złożyć w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7.
Copyright ©2016 Piękny Tujsk 5, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 1362