Piękny Tujsk 5

 OGŁOSZENIA, KONKURSY,

Stawki płatności bezpośrednich 2023
Podstawowe wsparcie dochodu (płatność podstawowa) 115,83 euro/ha
 Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodu (płatność redystrybucyjna) 39,10 euro/ha 
Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników 60,57 euro/ha
 Uzupełniająca płatność podstawowa około 44,00 zł/ha 
 Płatność do młodego bydła 74,21 euro/sztuka
 Płatność do krów 94,94 euro/sztuka
 Płatność do owiec 25,35 euro/sztuka
 Płatność do kóz 11,08 euro/sztuka
 Płatność do roślin strączkowych na ziarno  198,36 euro/ha
 Płatność do roślin pastewnych 101,88 euro/ha
 Płatność do chmielu 429 euro/ha
 Płatność do ziemniaków skrobiowych 245,41 euro/ha
 Płatność do buraków cukrowych 300,75 euro/ha
 Płatność do pomidorów 550 euro/ha
 Płatność do truskawek 267,36 euro/ha
 Płatność do lnu 100,06 euro/ha
 Płatność do konopi włóknistych 29,03 euro/ha
Stawki płatności bezpośrednich 2022: 
 Jednolita płatność obszarowa 518,01 zł/ha
Płatność za zazielenienie 347,66 zł/ha 
 Płatność dla młodego rolnika 360,91 zł/ha 
 Płatność dodatkowa 196,14 zł/ha
Uzupełniająca płatność podstawowa 41,10 zł/ha 
 Płatność do bydła 363,16 zł/szt. 
 Płatność do krów 465,36 zł/szt. 
 Płatność do owiec 121,47 zł/szt. 
 Płatność do kóz 51,05 zł/szt. 
 Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 673,50 zł/ha 
 Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 336,75 zł/ha 
 Płatność do roślin pastewnych 515,26 zł/ha 
 Płatność do chmielu 2 257,46 zł/ha 
 Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 761,46 zł/ha
 Płatność do buraków cukrowych 1 806,58 zł/ha 
 Płatność do pomidorów 3 601,68 zł/ha 
 Płatność do truskawek 1 575,39 zł/ha 
 Płatność do lnu 748,91 zł/ha 
 Płatność do konopi włóknistych 274,82 zł/ha 
 Płatność do tytoniu - Virginia 3,38 zł/kg
 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,44 zł/kg
Stawki płatności bezpośrednich 2021:
 Jednolita płatność obszarowa 487,62 zł/ha
 Płatność za zazielenienie 327,26 zł/ha 
Płatność dla młodego rolnika 308,59 zł/ha 
Płatność dodatkowa 184,54 zł/ha
 Płatność do bydła 336,73 zł/szt.
 Płatność do krów 426,51 zł/szt.
 Płatność do owiec 114,47 zł/szt.
 Płatność do kóz 51,56 zł/szt.
 Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 685,70 zł/ha
 Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 342,85 zł/ha
 Płatność do roślin pastewnych 457,46 zł/ha
 Płatność do chmielu 2 087,75 zł/ha
 Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 2108,32 zł/ha
 Płatność do buraków cukrowych 1 547,13 zł/ha
 Płatność do pomidorów 3 371,12 zł/ha
 Płatność do truskawek 1 313,93 zł/ha
 Płatność do lnu 558,70 zł/ha
 Płatność do konopi włóknistych 198,05 zł/ha
 Płatność do tytoniu - Virginia 3,18 zł/kg
 Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,25 zł/kg
     Sołtys Sołectwa Tujsk.
  Zaprasza na zebranie Wiejskie Sołectwa Tujsk zwołane na dzień 14 (czwartek) październik  2021 r. 
na godz. 18.00 
 w Świetlicy Wiejskiej w Tujsku. 
Tematem zebrania będzie:  
1. Przesunięcie kwot Funduszu Sołeckiego z 2021 roku. 
2. Przeznaczenie funduszu z nagród 
"Piękna Wieś Pomorska"  
3. Sprawy różne dotyczące wsi. 
Sołtys Kolasa Witold 
Brak progów. W 2015 roku zakładany pierwszy próg. 6 lat temu zakładany próg. Obecnie mamy zabezpieczyć środki na opracowanie planu przebudowy progu zwalniającego przy Świetlicy Wiejskiej oraz przesunięcia progu zwalniającego znajdującego się przy budynku nr 16. Progi zwalniające zostały zakupione ze środków Sołectwa wsi Tujsk.
Stawki płatności bezpośrednich 2020:
Jednolita płatność obszarowa 483,79 zł/ha
Płatność za zazielenienie 323,85 zł/ha
Płatność dla młodego rolnika 256,62 zł/ha
Płatność dodatkowa 182,02 zł/ha
Płatność do bydła 326,76 zł/szt.
Płatność do krów 412,11 zł/szt.
Płatność do owiec 111,12 zł/szt.
Płatność do kóz 52,57 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) 724,38 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) 362,19 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 468,05 zł/ha
Płatność do chmielu 2 072,01 zł/ha
Płatność do ziemniaków skrobiowych 1 128,24 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 516,30 zł/ha
Płatność do pomidorów 2 575,02 zł/ha
Płatność do truskawek 1 204,72 zł/ha
Płatność do lnu 492,28 zł/ha
Płatność do konopi włóknistych 127,16 zł/ha
Płatność do tytoniu - Virginia 3,11 zł/kg
Płatność do tytoniu - pozostały tytoń 2,19 zł/kg
 
Sposób podawania stanu licznika:
CWŻ:
tel.: 55 246-26-84 lub 55 246-02-70
e-mail: rozliczenia@cwz.pomorskie.pl
ebok.cwz.pomorskie.pl
tel. inkasenta: 664-934-387 (urlop do świąt)
Dział rozliczeń należności/umowy
Dominika Filbrant
tel. 504133291
lub
552460270 wew. 35
e-mail: dominika.filbrant@cwz.pomorskie.pl
Stegna, Sztutowo, Nowy Dwór Gdański
link do e-BOK CWZ Sp. z o.o.
Stawki płatności bezpośrednich za rok 2019
określone w rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Jednolita płatność obszarowa 471,64 zł/ha
Płatność za zazielenienie 316,54 zł/ha
Płatność dodatkowa  184,98 zł/ha
 Płatność dla młodego rolnika 165,10 zł/ha
Płatność do bydła     302,77 zł/szt.
Płatność do krów 387,29 zł/szt.
Płatność do owiec   104,08 zł/szt.
Płatność do kóz    51,95 zł/szt.
Płatność do roślin strączkowych na ziarno do 75 ha  765,80 zł/ha
Płatność do roślin strączkowych na ziarno powyżej 75 ha 382,90 zł/ha
Płatność do roślin pastewnych 463,71 zł/ha
Płatność do buraków cukrowych 1 524,18 zł/ha
   
Kurs euro ogłoszony przez Europejski Bank Centralny, według którego obliczone zostały stawki płatności bezpośrednich za rok 2019 wynosi 4,3782 zł za 1 EUR
Ogłoszenie
 
Kto pamięta ten konkurs do projektu "Tu Mieszkam Tu Zmieniam" z 2016 roku.
 
Obecnie nowy konkurs z Fundacją Santander też z projektu "Tu Mieszkam Tu Mieszkam"
Pod tytułem "670-lecie Tujska" z cennymi nagrodami.
Dwie kategorie Budynki (budowle) i Przyroda.
 
Pierwsze miejsce 150 zł.
Drugie miejsce     90 zł.
Trzecie miejsce     60 zł.
 
Termin składania prac to 20 wrzesień 2019 r. w bibliotece lub do sołtysa.
 
Wskazane zdjęcia nawiązujące do 670-lecia Tujska  
Poniżej praca z konkursu "Tu Mieszkam Tu Zmieniam" z 2016 roku. 

 
 
19-11-2018 rok ogłoszenie wyników konkursów Fundacji Santander
Stowarzyszenie "Tujsk Sobie i Sąsiadom" 
po napisaniu projektu otrzymało dofinansowanie w kwocie
5000 zł.
Przypominamy o corocznym obowiązku złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 
Korektę deklaracji należy złożyć w sytuacji zwiększenia bądź zmniejszenia zużycia wody 
za 2017 r. w stosunku do wysokości zużycia wody określonej w ostatnio złożonej deklaracji. Informujemy, że dane dotyczące zużycia wody za 2017 r. dostępne są w Urzędzie Gminy Stegna pokój nr 7, tel. 55 247 81 71 wew. 18.
 
Korektę deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy przesłać na adres: Urząd Gminy ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna lub złożyć w tutejszym Urzędzie, pokój nr 7.